Naše projekty

Pokojíček pro Barborku
Za patronace Farní charity Litomyšl realizujeme stavební úpravy pokojíčku pro sedmiletou Barborku trpící těžkou mentální kombinovanou poruchou, která vyžaduje nepřetržitou péči. Barborce, pěstounům a rodině umožní nový pokojíček zkvalitnit život a lépe se vyrovnat s nelehkou úlohou péče o postiženou Barborku.

Na Horách

Sbírka oblečení pro klienty zařízení

Dětský domov Polička

Finanční podpora 5000 Kč

Dobročinný běh na Hluboké
Zúcastnili jsme se dobročinného běhu v Hluboké nad Vltavou. Veškerý finanční výtěžek z běhu putuje nyní na pomoc psím útulkům. (pořadatel: HOPE 4 YOU z.s.)
Previous
Next