O spolku EFOSM

Jenom ten, kdo může projevit svoji individualitu, může být opravdu šťastný.

Jsme společenství lidí, kteří se znají dlouhá léta a mnohé spolu zažili. Často jsme vedli debaty na různá témata, které zpravidla končily úvahami o svobodě a sociálních otázkách. O svobodě zákonitě proto, že jsme všichni  prožili dětství v socialismu, v 70. a 80. letech 20. století.  Ta doba se vyznačovala mimo jiné tím, že lidé s hendikepem byli odkládání do ústavů a děti pocházející ze špatných sociálních poměrů posílány do zvláštních škol. O nějaké svobodě a šťastném životě v tomto ohledu nemohla být ani řeč.

Dnes už tomu tak není, ale i v této době se postižení a sociálně slabí potýkají s různými problémy, ať už finančními, materiálními, organizačními či společenskými. Zaslouží si naši pomoc nad rámec sociální politiky našeho státu. A právě to bylo motivem k založení našeho spolku EFOSM, z.s.

Dali jsme si za cíl podporovat různým způsobem znevýhodněné skupiny či jednotlivce; možnosti našeho působení jsme rozšířili a naše podpora se nyní zaměřuje na širší spektrum oblastí.

Motivujeme k pomoci potřebným své přátele a rodinu, snažíme se oslovit organizace, firmy, tak i širokou veřejnost.

Spolek EFOSM, z.s. byl založen v únoru 2019. 

Jenom ten, kdo může projevit svoji individualitu, může být opravdu šťastný.

Dobročinný spolek EFOSM, z.s. byl založen v únoru 2019.

Jsme společenství lidí, kteří se znají dlouhá léta a mnohé spolu zažili. Často jsme vedli debaty na různá témata, které zpravidla končily úvahami o svobodě a sociálních otázkách. O svobodě zákonitě proto, že jsme všichni  prožili dětství v socialismu, v 70. a 80. letech 20. století.  Ta doba se vyznačovala mimo jiné tím, že lidé s hendikepem byli odkládání do ústavů a děti pocházející ze špatných sociálních poměrů posílány do zvláštních škol. O nějaké svobodě a šťastném životě v tomto ohledu nemohla být ani řeč.

Dnes už tomu tak není, ale i v této době se postižení a sociálně slabí potýkají s různými problémy, ať už finančními, materiálními, organizačními či společenskými. Zaslouží si naši pomoc nad rámec sociální politiky našeho státu. A právě to bylo motivem k založení našeho spolku EFOSM, z.s.

Dali jsme si za cíl podporovat různým způsobem znevýhodněné skupiny či jednotlivce; možnosti našeho působení jsme rozšířili a naše podpora se nyní zaměřuje na širší spektrum oblastí.

Motivujeme  k pomoci potřebným i organizace, firmy a širokou veřejnost. Zařídíme zprostředkování pomoci i její administraci.